Galvenās darba devēju pieļautās kļūdas: VDI perspektīva | Renārs Lūsis, VALSTS DARBA INSPEKCIJA direktors

Darba likums tiesas acīm. Likuma lasīšana un piemērošana. Satversmes un Augstakās tiesas perspektīvas | Dr. iur. Jānis Neimanis, Satversmes tiesas tiesnesis

Darba tiesību nākotne un kādas izmaiņas mūs varētu sagaidīt saistībā ar darba tiesību jaunumiem ES līmenī | Nataļja Preisa, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte

Mobings darba vietā: skats no tiesu zālēm un koridoriem | Andris Lazdiņš, ELLEX KĻAVIŅŠ partneris, strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs, zvērināts advokāts

Darba laika uzskaites izaicinājumi – atsevišķi aspekti | Andis Burkevics, SORAINEN darba tiesību prakses grupas vadītājs, zvērināts advokāts

Kā īstenot Eiropas minimālo algu, kvotas padomēs un ilgtspējas standartus Latvijā 2023-2026 | Dr. iur. Irēna Liepiņa, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente

Darba pārkāpumu izmeklēšanas laikā pieņemtie lēmumi un to tiesiskās sekas | Jūlija Jerņeva, VILGERTS partnere, zvērināta advokāte

Risku novērtēšanas process SIA Lidl Latvija | Raivis Bušmanis, LIDL LATVIJA vecākais konsultants darba tiesību un personāla vadības atbilstības jautājumos, jurists

Kā izvairīties no kļūdām komercnoslēpuma aizsardzībā | Irina Kostina, ELLEX KĻAVIŅŠ asociētā partnere, darba tiesību prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte

Diskriminācijas dažādās sejas | Dr. iur. profesore Sanita Osipova, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Netipiskās darba tiesiskās attiecības – izaicinājumi darba devējiem Latvijā | Māris Logins, PwC Legal darba tiesību prakses vadītājs, zvērināts advokāts darba tiesību un personāla vadības atbilstības jautājumos, jurists

Atvaļinājumu uzkrāšana un kompensācija izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Teorija un prakse. | Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, jurists, konsultants darba tiesību jautājumos

Uzņēmuma iespējas un nepieciešamība ierobežot darbinieku uzskatu paušanas brīvību | Ivo Maskalāns, COBALT zvērināts advokāts

Uzņēmuma reputācija kā pamats uzteikumam | Iveta Zelča, Zvērināta advokāte

Stresa vadības nozīme izdegšanas profilaksē | Ieva Vaine, psiholoģe, TRIVIUMS komunikāciju trenere un konsultante