THE FUTURE OF ORGANIZATION

 

5. – 6. OKTOBRĪ, 2023

DIVAS DIENAS AR JAUNIEM IESPAIDIEM UN IDEJĀM

LIELĀKAJĀ HR KONFERENCĒ LATVIJĀ

THE FUTURE OF ORGANIZATION

 

5. – 6. OKTOBRĪ, 2023