Ekonomikas prognozes 2023. gadam – ietekme uz publiskajiem izdevumiem | Mārtiņš Āboliņš, CITADELE ekonomists un Fiskālās disciplīnas padomes loceklis

Iepirkumu regulējuma aktualitātes un IUB uzdevumi 2023 | Artis Lapiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs

Publisko iepirkmumu tiesu prakse / Senāta aktuālās atziņas publisko iepirkumu lietās (2022.gadā) | Jānis Geks, Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks

Ko iepirkuma speciālisti mums nestāsta: preču lietotāju vērtējums? | Katrīne Pļaviņa-Mika, SORAINEN zvērināta advokāte

Jauno izslēgšanas noteikumu piemērošana konkurences noteikumu pārkāpuma gadījumā | Sandija Novicka, COBALT partnere, zvērināta advokāte

Piegādātāju sankciju risku pārbaude un uzraudzība | Līga Lūse-Zambare, LURSOFT IT pārdošanas daļas vadītāja

Subjektīvisms izslēgšanas nosacījumos iepirkumos | Una Petrauska, KPMG Law vadošā partnere, zvērināta advokāte

Valsts būvniecības iepirkumi mainās zaļajā virzienā | Dmitrijs Kots, VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI Būves informācijas modelēšanas un vadības daļas vadītājs

 

Efektīva komunikācija iepirkumu plānošanā | Georgs Vardanjans, SORSERA valdes loceklis

Izaicinājumi nodrošināt pacientu tiesības Publisko iepirkumu likuma līkločos | Ārija Vecmane, BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja vietniece

Tirgus izpētes un piegādātāju apspriedes – traucēklis vai efektīvs instruments | Līga Neilande, RĪGAS SATIKSME iepirkumu materiālo resursu pārvaldības daļas vadītāja

Nepamatoti lēts piedāvājums | Māris Brizgo, ELLEX KĻAVIŅŠ asociētais partneris, publisko iepirkumu prakses grupas vadītājs, zvērināts advokāts

E- iepirkumu aktualitātes | Oļegs Fiļipovičs, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors

Inovāciju iepirkšana, izmantojot esošās iepirkuma procedūras | Raivo Raudzeps, SORAINEN vadošais speciālists, zvērināts advokāts

Jauns izslēgšanas iemesls – aizdomas par karteli | Debora Pāvila, VILGERTS partnere, zvērināta advokāte

Līgumcenas izmaiņas inflācijas periodā: prakse un padomi | Sanda Juška, PwC Legal publisko iepirkumu prakses līdzvadītāja, Zvērināta advokāta palīdze

Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, radot izslēgšanas risku piegādātājiem, uzliek arī pienākumu izvērtēt tiesvedības sekas | Ieva Lācenberga – Rocēna, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts SILAVA attīstības vadītāja, ILR – Inteliģenti un likumīgi risinājumi – valdes locekle

KONFERENCES PARTNERIS